مشاوره کاهش سربار و هزینه ساخت و ساز

مشاوره کاهش سربار هزینه های ساخت و ساز

 

به طور کلی عواملی مانند ارزش زمین و قیمت مصالح و خدمات اجرایی و مشاوره ای ساختمانی، هزینه تمام شده ساخت بناهای مسکونی را تشکیل می‌دهند، که در این میان ارزش زمین به ویژه در شهرهای بزرگ، نقش بسیار مهم تری در تعیین هزینه‌های ساخت ایفا می کند. آمارهای بدست آمده در کل کشور حاکی از سهم بالای ارزش زمین در هزینه‌های تمام شده مسکن می باشد. این عدد در سال 84 حدود 47% و در سال 1392 به 56 درصد افزایش پیدا کرده است. راههای کاهش هزینه ساخت و ساز و کاهش هزینه ساخت مسکن از جمله دغدغه های پیمانکاران و انبوه سازان ساختمان می باشد.

در این اعداد و ارقام مقدار قابل توجه باقی مانده از کل هزینه های ساخت که حدود 50 درصد از کل هزینه ها را شامل می شود، مربوط به قیمت مصالح مصرفی و خدمات اجرایی و مشاوره ای می باشد که بخش دیگری از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد، رشد بسیار محدود این هزینه ها در سال 1393 و ثابت باقی ماندن در این شرایط باعث ایجاد رکود بی سابقه ای در این صنعت مهم شده است. و همین امر باعث بوجود آمدن مکی و کاستی هایی در اجرا و کیفیت ساخت شد. از این رو باید در راهی قدم گذاشت که سازندگان صرفه اقتصادی را در ساخت و ساز بهینه ببینند و به دنبال کاهش و تقلیل هزینه های ساخت و ساز خود باشند نه کم گذاشتن در کار.

از طرفی می توان با مدیریت و مشاوره صحیح منابع برای کاهش این گونه هزینه ها قدم برداشت. می توان در هزینه ها صرفه جویی داشت و از کیفیت ساخت چیزی کم نگذاشت و در عین حال کاهش هزینه ساختمان سازی و کاهش هزینه های ساخت مسکن را رقم زد.

مجموعه « اِی آر بی کریت » در طی این سالها همواره به رصد بازار ساخت و ساز پرداخته و راه ها و روش های گوناگونی با توجه به نوع پروژه در اختیار کارفرمایان گذاشته است.

مجموعه مشاور ای آر بی کریت مشاور تخصصی بتنملاتافزودنی های شیمیایی بتن و ملات و مواد شیمیایی ساختمان، به عنوان یکی از تخصصی ترین مشاوران بتن، به مشاوره بتن پیمانکاران ابنیه و سازه های بتنی مانند سد و پل و … می پردازد. همچنین این مجموعه در راستای خط مشی حرفه ای خود به مشاور بتن و ملات در کارخانه های بتن آماده، قطعات بتنی آماده پیش ساخته، سنگ های مصنوعی، بلوک های سیمانی و قطعات بتنی دکوراتیو تبدیل شده است.

بتن ترکیبی است از سنگدانه، سیمان، آب و اندکی شعور. 

پدر بتن ایران زنده یاد استاد بزرگوار دکتر مهدی قالیبافیان 
×