تحلیل و مشاوره آزمایش های بتن

تحلیل و مشاوره آزمایش های بتن

تحلیل و مشاوره آزمایش های بتن

کنترل کیفی و مشاوره آزمایش های بتن و ملات

امروزه به دلیل استفاده بسیار زیاد از بتن و ملات و فرآورده های بتنی و ملاتی بیش از پیش نیاز به کنترل کیفی روند تولید محصولات و مصالح ساختمانی احساس می شود. مجموعه ای آر بی کریت از ابتدای پروژه و در مواقع حساس مشاوره های لازم برای انجام هرگونه آزمایش بر روی مصالح اولیه (سن، ماسه، سیمان و افزودنی ها) و محصولات نهایی (بتن تازه و سخت شده، ملات های ساختمانی و قطعات بتنی پیش ساخته) به کارفرمایان و پیمان کاران و مجریان و تولیدکنندگان محترم ارائه می دهد.

در ارائه این خدمت کنار تحقیقات اولیه روی مصالح موجود معادنی که در نزدیکی پروژه قرار دارند، آزمایش‌های مورد نیاز قبل و بعد از بتن‌ریزی، روش آزمایش و نمونه گیری از بتن تازه، آزمایش های غیر مخرب بتن، آزمایش بتن سخت شده و انواع مختلف آزمایشات مناسب برای بتن و ملات، برای حصول اطمینان از عملکرد و ویژگی‌های مورد نظر بتن طراحی شده، پیشنهاد می‌گردد. تحلیل نتایج بدست آمده، مشاوره، ارائه راهکار و دستورالعمل برای بهبود نتایج و خواص بتن در این خدمت عرضه می‌گردد.

 

×