ارائه طرح اختلاط انواع ملات

ارائه طرح اختلاط انواع ملات

ارائه طرح اختلاط انواع ملات

مشاوره طراحی انواع ملات های کاربردی

طرح اختلاط ملات های عرضه شده بر پایه سیمانی و افزودنی است که آماده سازی آن بسیار راحت و فقط با افزودن میزان مشخصی از آب آماده مصرف می گردد و برای کاربرد های مختلف ساختمانی محصولاتی متناسب با آن ارائه می شود.

تمامی ملاتهای زیر، دارای طرح اختلاط کارگاهی و صنعتی می باشند، که بنا به نوع مصالح اولیه و مقدار اضافه شدن آنها به مخلوط خاصیتهای متنوعی را از خود بروز می دهند. طرح اختلاط برای اینگونه ملات ها می تواند با توجه به کاربرد نهایی طراحی  واجرا شود تا از بروز مشکلات ناشی از عدم آگاهی کار با مصالح، جلوگیری به عمل آید.
• ملات گل، کاهگل، گل آهک
• ملات ساروج، ساروج گرم، ساروج سرد
• ملات گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، گچ و آهک
• ملات ماسه سیمان، ماسه سیمان آهک، سیمان بنایی، ماسه آهک

ملات خشک ، ملات آماده ای است که با دقیقترین میزان طرح اختلاط و افزودنیهای مناسب مطابق با استانداردهای روز دنیا ، در کارخانه و به صورت کاملا سیستماتیک تولید شده و در بسته بندیهای پاکت عرضه می شود .

از جمله خدمات در مشاوره تخصصی ملات ارائه طرح اختلاط انواع ملات بنایی و ملات های آماده مصرف ملات اهک ملات بندکشی ملات ترمیمی ملات تعمیری ملات ساروج ملات ماسه سیمان ملات پلاستر ملات پلیمری و … می باشد.

×