ارائه طرح اختلاط شاتکریت

ارائه طرح اختلاط شاتکریت

ارائه طرح اختلاط شاتکریت

مشاوره طراحی طرح مخلوط بتن پاششی

شاتکریت یا بتن پاشیده بتن یا ملاتی است که توسط شیلنگهای لاستیکی حمل شده و با سرعت زیاد به دیواره مش بندی شده با آرماتور های 8 و 10 مورد نظر پاشیده می شود. این کار باعث تقویت دیواره و جلوگیری از رانش خاک در ترانشه ها و گودبرداری ها و … صورت می پذیرد.
به جهت آنکه شاتکریت به صورت ورقه از سنگ یا سطح زیرین آن جدا می شد، همراه با پیچ سنگ برای نگهداری دیواره بسیاریی از تونلها بکار برده شد. پس از آن استفاده از مش های میلگرد برای برطرف کردن این مشکل استفاده گردید. از جمله امتیازات شاتکریت آن است که می تواند کاملا شکل سطوح ناهموار زیرین را به خود بگیرد و براحتی تمامی خلل و فرج و شکافهای سنگها را پر کند.

انواع شاتکریت

شاتکریت خشک

در شاتکریت با مخلوط خشک، سیمان با ماسه ، شن (در صورت نیاز) و آب کافی برای کاهش آلودگی ناشی از گرد و غبار مخلوط می شوند و با فشار از طریق لوله به نازل هوای فشرده در پمپ شاتکریت منتقل و در نازل آب اختلاط برای هیدراتاسیون سیمان و افزودنی به جریان در حال حرکت اضافه می گردد.

شاتکریت تر

برای مخلوط شاتکریت تر در ابتدا سیمان، ماسه، شن و آب طبق روال تهیه بتن با هم مخلوط و سپس با فشار هوا  به سمت نازل که بتن شاتکریت مرطوب را پمپ می کند منتقل شده روی سطح مورد نظر پاشیده می شود.

کاربردهای شاتکریت

در معادن، نگهداری از دیواره چاه ها، نگهداری دیواره کوه ها و تپه های تراش خورده که در معرضض فرسایش و یا رانش قرار دارند و …

حال اینکه این نوع خاص از ملات یا بتن، نیاز به طراحی ظریف بنا به شرایط آب و هوایی، جنس بستر و فوریت مقاوم سازی دیواره و … دارد. همچنین نکات اجرایی بسیار مهمی وجود دارد که کارفرمایان و پیمانکاران مجری باید به آنها توجه کافی داشته باشند. در این بخش، خدمات طراحی طرح اختلاط خاص برای شاتکریت پروژه های مختلف و مشاوره های اجرایی قابل ارائه می باشد.

×