انتخاب و مشاوره مصالح بتن

انتخاب و مشاوره مصالح بتن

انتخاب و مشاوره مصالح بتن

بررسی و تحقیق مصالح تشکیل دهنده بتن

سال های زیادی است که بتن به عنوان یکی از مصالح ساختمانی مهم با مقاومت فشاری مناسب در ساخت سد ها، پل ها، تونل ها و راه ها ساختمان ها و اسکله ها کاربرد فراوان دارد. بتن با کیفیت بتنی است که دارای مقاومت، کارایی و دوام کافی باشد.

بتن با کیفیت

سه عامل مهم در تعیین بتن با کیفیت عبارتند از:

  1. کارایی (کارپذیری یا روانی مناسب)
  2. دوام (عمر و کیفیت بتن در مدت بهره برداری)
  3. مقاومت

بدیهی است قبل از ارائه طرح اختلاط بتن باید بر روی تک تک مصالح تشکیل دهنده بتن اعم از سنگدانه ها، سیمان و مواد سیمانی، آب و افزودنی ها آزمایش‌هایی (آزمایشات استاندارد مصالح بتن ) صورت پذیرد، تا نتایج ایده‌آل در نهایت از بتن طراحی شده بدست آید. بنابراین به جهت اقتصادی شدن طرح، بهترین روش، تحقیقات میدانی اطراف پروژه می‌باشد. این تحقیقات بر روی معادن تامین کننده مصالح و استانداردهای مربوطه صورت می گیرد.

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه در این فرآیند انجام می‌گیرد که هر کدام به جهت بهبود کیفیت نهایی بتن حیاتی می باشد.

  • بررسی و تحقیقات میدانی معادن مصالح سنگی استاندارد در نزدیکی پروژه به جهت مباحث دوام و پایداری بتن(قلیاییت سنگدانه).
  • کارشناسی فنی و تحقیق میدانی کارخانجات تولید بتن آماده اطراف پروژه و فاصله حمل و ترافیک مسیر.
  • تحقیق و انجام آزمایش بر روی آب اختلاط بتن.
  • انجام آزمایشات استاندارد بر روی مصالح بتن توسط آزمایشگاه معتبر. (مصالح سنگی در بتن، درصد شکستگی مصالح بتن، مصالح بتن سبک، کیفیت مصالح بتن)
×