تحلیل و مقایسه انواع افزودنی

تحلیل و مقایسه انواع افزودنی

تحلیل و مقایسه انواع افزودنی

مقایسه و انتخاب افزودنی مناسب

در کنار انواع افزودنی با خواص منحصر به نوع محصول، تحلیل و مقایسه انواع افزودنی با یکدیگر و کمپانی های تولید کننده این محصولات از موارد بسیار پرهزینه و زمان بر می باشد که عموما شرکتهای ساختمانی در پروژه های اجرایی و پای کار به تست این محصولات و تایید نهایی محصول مورد نظر می پردازند و در این بین امکان آزمایش بر روی برخی محصولات مرغوب و مقرون به صرفه را از دست میدهند.

در این بین نیاز به مرکزی بی طرف برای تحلیل و آزمایش افزودنی های شیمیایی بتن و ملات کاملا احساس می شود تا با مشاوره صحیح به پیمانکاران و کارفرمایان، گزینه های روی میز برای افزودنی مورد نظر را از بین گزینه های قدیمی شناخته شده و تازه واردان این صنعت و .. به گزینه های مرغوب و مقرون به صرفه، محدود کند.

انواع افزودنی بتن

افزودنی بتن استخر
افزودنی بتن رنگی
افزودنی بتن زودگیر
افزودنی حباب ساز بتن
افزودنی دیرگیر کننده بتن
افزودنی ضد خوردگی بتن
افزودنیهای بتن آب بندی
مواد افزودنی بتن خود تراکم
مواد افزودنی بتن در هوای سرد
ژل میکروسیلیس افزودنی بتن و …

مجموعه «اِی آر بی کریت» به عنوان معتمد و مشاور شما، با تحلیل و مقایسه انواع افزودنی مرغوب و نامرغوب موجود در بازار و محدود کردن انتخابها به محصولات مرغوب، می تواند شما را از سردرگمی در انتخاب از بین این تعداد کمپانی تولید و توزیع کننده مواد شیمیایی ساختمان نجات دهد و با کوتاه تر کردن این مسیر میزان خطای بوجود آمده را به حداقل برساند.

×