ترمیم آسیب دیدگی‌های بتن

مشاوره تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی بتن

در حال حاضر بتن پر مصرف ترین و مهم ترین ماده کامپوزیتی در سازه های مدرن و ساختمان سازی به شمار می آید. آسیب بتن بعد از بتن‌ریزی و در حین بهره برداری از مسائل رایج در پروژه‌های ساختمانی می‌باشد، که تحت تاثیر بارهای تحمیلی و تنش های گوناگون به دلیل مشکلات رایج در طرح اختلاط و کارایی نامناسب ناشی از عدم استفاده صحیح از مواد افزودنی بتن، عدم جایگیری و جایدهی مناسب بتن در قالب، عدم رعایت کاور مناسب بتن برای میلگردها، چسبندگی بتن به سطح قالب، قالب برداری نادرست و کیورینگ نامناسب بعد از بتن‌ریزی ایجاد می‌شود.

سایش در کفپوش های بتنی صنعتی، رمپ ها، دیواره های سیلو های بتنی ذخیره سازی، سطوح زیر بارگذاری تردد چرخ های سنگین، ضربه ناشی از افتادن اجسام خرد شدگی و یا ورقه ورقه شدن از آسیب های رایج در بتن می باشد.ترک خوردگی در بتن و ایجاد درز های ترد و شکننده و …

برای ترمیم و بدست آوردن سطوحی یکدست و ایجاد باربری برای میلگردهای بیرون مانده یا سطوح شن‌زده، راه‌کارهایی باید در نظر گرفته شود. راه حل های ممتاز و با دوام برای محافظت و ترمیم سطوح بتنی و ترمیم انواع آسیب دیدگی های بتن و ترک خوردگی ها، سطوح متخلخل، درزهای پله ای و ترک های لانه زنبوری، توسط سیستم های ترمیمی با اسپری، تزریق، برس، ماله و حتی با دست، بنا به نوع آسیب دیدگی بتن در نظر گرفته می شود و در حداقل زمان ممکن ترمیم بتن اکسپوز، ترمیم بتن ترک خورده، ترمیم بتن ستون، ترمیم بتن سقف، ترمیم بتن کرمو و بتن شن زده صورت گرفته و سازه آماده بهرهبرداری مجدد می گردد.

خدمات قابل ارائه