مشاوره دوغاب های تزریقی

مشاوره دوغاب های تزریقی

مشاوره دوغاب های تزریقی

ارائه طرح اختلاط و مشاوره تزریق دوغاب

به منظور جلوگیری از تبعات منفی نفوذ آب زیرزمینی به سازه های مهم مانند تونل ها، سد ها، برج ها و چاه ها، انجام عملیات تزریق دوغاب آب بند به عنوان راهکاری ارزان و موثر با هدف ایجاد یک ناحیه نفوذ ناپذیر و در نتیجه جلوگیری از نفوذ آب همواره مورد توجه است. از مهم ترین پایه های موفقیت یک پروژه تزریق، انتخاب دوغابی با خصوصیات مطلوب است. تزریق دوغاب آهک، تزریق دوغاب سیمان، روشهای تزریق دوغاب، تزریق دوغاب سیمانی در سنگ و … در پروژه های مختلف کاملا می تواند متفاوت باشد.

مشاوره طرح اختلاط دوغاب و ارایه طرح اختلاط مناسب دوغاب برای یک کاربرد خاص، معمولا بر اساس تجربه پیمانکار یا طراح صورت می گیرد. این در حالی است که اجزای دوغاب های پایه سیمانی به عنوان پرکاربردترین دوغاب مورد استفاده در صنعت، از گستردگی زیادی برخوردار هستند و به تبع آن خصوصیات دوغاب نیز وابسته به مواد بکار رفته و نسبت آنها بسیار متغیر است. شناخت کامل اثر هر یک از اجزای تشکیل دهنده دوغاب ضروری است. به منظور دستیابی به این هدف، مطالعاتی که نسبت به اهمیت موضوع صورت گرفته باید در اختیار پیمانکاران و مجریان این امر قرار گیرد. توسعه مطالعات آزمایشگاهی و طراحی دوغاب با خصوصیات مطلوب، توسط مشاورین مجموعه «اِی آر بی کریت» انجام گرفته و در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

×