مشاوره مواد محافظتی و پوششی

مشاوره مواد محافظتی و پوششی

مشاوره مواد محافظتی و پوششی

مشاوره تخصصی مواد حفاظتی و پوشاننده

یکی از مهمترین مسایل روز در سازه های فولادی و بتنی موضوع محافظت سطوح این سازه ها در طول مدت بهره برداری می باشد که اهمیت این موضوع را میتوان در خوردگی سازه های در بنادر و محیط های خورنده در شمال و جنوب کشور و در مکان های مضر برای سطوح بتنی و فولادی و هزینه های بالای تعمیرات و تعویض قطعات مشاهده کرد. برای مقابله با چنین مواردی که هزینه های هنگفتی به سازه های زیر بنایی کشور وارد می آورد مواد و محصولات مناسبی تولید شده و استفاده می گردد.

استـفاده رایگان و روزانــــه از خلاصـــه مقالات قرار گرفته در سـایت، اینــجا در کانال تـلـگرام آموزشی  تکنولوژی بتن و افزودنی

برای شناسایی، جمع آوری و اطلاع رسانی این مواد و متریال زمان زیادی توسط کارشناسان مجموعه ای آر بی کریت صورت گرفته و بهترین مواد با کاربردهای خاص در اختیار مشتریان محترم قرار داده می شود.

استفاده از پوشش های محافظتی و مقاوم در سازه های بتنی و فولادی می تواند برای کاربردهای بسیار متنوعی صورت گیرد. برخی موضوع خوردگی در سازه ها را هدف قرار می دهد و برخی آب بندی و برخی سایش و برخی نیز پوشش ترک خوردگی هاو تاول زدگی و قلوه کن شدگی ها را مورد هدف قرار می دهد.

تخریب در بتن مسلح

تخریبها در بتن به دو دسته تخریب مستقیم بتن و تخریب ناشی از خوردگی فولاد در بتن صورت می گیرد.

تخریب مستقیم بتن

تخریب در بتن بصورت فیزیکی مثل سیکل های یخبندان، تغییرات حرارتی،کریستالیزاسیون نمک ها،فرسایش و سایش

تخریب بتن بصورت شیمیایی احتمال واکنش قلیایی سنگدانه ها و عوامل مهاجمی مثل سولفات ها، نمکها و آب سبک

تخریب مکانیکی بتن نیز می تواند ناشی از ضربه بار بیش از ظرفیت نشست و لرزش ایجاد شده باشد.

تخریب بتن توسط خوردگی آرماتورها

خوردگی آرماتور و فولاد در بتن می تواند ناشی از کربناسیون، جریان های گردابی در آب و آلاینده های خورنده مثل کلرید کلسیم ایجاد گردد.

 

×