پیشنهاد افزودنی متناسب با طرح اختلاط

مشاوره طرح اختلاط بتن با افزودنی ها

مشاوره طرح اختلاط بتن با افزودنی ها

مشاوره طرح اختلاط بتن با افزودنی ها

طراحی طرح اختلاط بتن و ملات بر مبنای پارامترهای اساسی و تاثیرگذار مانند اسلامپ، عیار، مقاومت، شرایط آب و هوایی و اقلیم منطقه ( دما و رطوبت و احتمال بارش باران یا برف ) صورت می گیرد و بر اساس همین پارامترها نوع ماده افزودنی متناسب تعیین و برای بتن و ملات تجویز می گردد. پارامترهای دیگری مانند روانی، کارایی، سرعت گیرش، آب انداختگی، نفوذپذیری، دوام، مقاومت در برابر سیکل های یخ بندان، جمع شدگی، قابلیت پمپاژ و آببندی از جمله پارامترهای مهم در بتن تازه و سخت شده هستند، که با استفاده از افزودنی شیمیایی متناسب با هر خاصیت می توان باعث بهبود هرکدام شد. افزودنی ها مواد شیمیایی محلول در آب یا پودری هستند که به بتن در حین اختلاط به مقدار 0.2 تا 6 درصد وزنی مواد سیمانی، برای اصلاح خواص بتن در حالت تازه و سخت شده اضافه می گردند.

کارخانجات بتن از قدیم الایام با افزودن مواد افزودنی به بتن مخالف بودند و آنها را برای بتن مضر می دانستند به همین علت طراحی طرح اختلاط بتن با افزودنی ها در کارخانجات بسیار سخت صورت می پذیرفت. بنابراین در چنین شرایطی، طراحی طرح اختلاط در کارگاه های دارای بچینگ مرکزی کارگاهی راحت تر به نظر می  رسد اما در عین حال حدود 80 الی 85 درصد از بتن های ریخته شده در کارگاه های ساختمانی توسط کارخانجات بتن آماده تامین می گردد. اما اخیرا به علت کاهش ساخت و ساز و فروش بتن آماده توسط کارخانجات بتن این شرکت ها مجبور به تولید بتن سفارشی بنا به درخواست مشتری هستند.

شرکت ای آر بی کریت توانایی طراحی طرح مخلوط بتن برای شرایط خاص با افزودنی های مورد تایید کارفرما دارد. پس از بررسی های میدانی و تمامی موارد موثر بر روی بتن و به ویژه فاصله حمل از کارخانه بتن تا محل تخلیه طرح مخلوط آماده می گردد و بر اساس نتایج آزمایشات کارگاهی طرح بهینه می گردد.

 

مواد افزودنی بتن، ملات و دوغاب

برمبنای این تعاریف مواد افزودنی در بتن، ملات و دوغاب به دو دسته معدنی و شیمیایی قابل تقسیم است.

مواد افزودنی معدنی

جایگزینی این مواد در بتن می تواند از حیث #مقاومت، #دوام، کاهش #حرارت #هیدراتاسیون و نیز از نظر اقتصادی قابل توجیهه باشد. این دسته از افزودنی ها می توانند جایگزین بخشی از سیمان شوند که این مواد دو تیپ هستند:
?پوزولان_طبیعی: زئولیت، تراس، توف و متاکائولن
?پوزولان_مصنوعی: خاکستربادی و دوده سیلیس

مواد افزودنی شیمیایی

این دسته از افزودنی ها جایگزین سیمان نمی شوند با استفاده از مواد شیمیایی با توجه به نوع مواد، خواص بتن تازه و یاا سخت شده و یا هردو بهبود میابد. این دسته از افزودنی ها جایگزین سیمان نمی شوند با استفاده از مواد شیمیایی با توجه به نوع مواد، خواص بتن تازه و یا سخت شده و یا هردو بهبود میابد.
افزودنی های شیمیایی دارای دسته بندی مختلفی می باشند که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
?افزودنیهای کاهنده آب
?افزودنیهای فوق روان کننده
?افزودنیهای کندگیر کننده
?افزودنیهای تندگیر کننده
?افزودنیهای حبابساز
?افزودنیهای قوام آور
?افزودنیهای آببند و نمبند
?افزودنیهای کاهنده جمع شدگی
?افزودنیهای کاهش دهنده خوردگی
?افزودنیهای گازساز
?افزودنیهای بتن پاششی
?افزودنیهای عملآوری
و بسیاری افزودنی با کاربردهای خاص و یا ترکیبی از موارد فوق که همگی در ارتقاء خواص بتن نقش موثری دارند.

×