بتن سبک

بتن سبک با سنگدانه سبک

مقدمه

کم کردن وزن مخصوص بتن و ساختن بتن سبک موضوعیست که همواره ذهن دست اندرکاران صنعت ساختمان رابه خود مشغول کرده و منتج به تولید واختراع بتن سبک شده است.

سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت میباشد.

نیازگسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده ازروشها و مصالح جدید بمنظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمرمفید ونیز مقاوم نمودن ساختمان دربرابر زلزله رابیش ازپیش مطرح کرده است.

 

تعریف بتن سبک

بتن سبک عبارت است از بتنی که وزن مخصوص آن به صورت محسوسی کمتر از وزن مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته ساخته میشود.

تمامی بتنهایی که وزن مخصوص آن ها به دلیل ساختار خاص کم تر از 1750kg/m3 باشد بتن سبک اطلاق می شود. این کاهش دانسیته تا کنون به رقم 300kg/m3 نیز رسیده است.

بر اساس ACI213R-87 استفاده از بتن سبک در سازه ها، به دلیل هزینه کلی کمتر آنهاست.

علی رغم آنکه هرمترمکعب بتن سبک، در مقایسه با بتن با وزن معمولی گرانتر است ولی بعلت کمتر بودن وزن مرده و ابعاد پی درآنها، هزینه سازه ای ساخته شده با این نوع بتنها کمتر است.

مجموعه استاندارد های بتن سبک اتوکلاو شده

استـفاده رایگان و روزانــــه از خلاصـــه مقالات قرار گرفته در سـایت، اینــجا در کانال تـلـگرام آموزشی  تکنولوژی بتن و افزودنی


طبقه بندی بتن سبک

بتن سبک در سه نوع طبقه بندی می شود:

1.     بتن سبک غیر سازه ای

بتن سبک غیر سازه ای که معمولا به عنوان تیغه های جداساز و عایقهای صوتی در کف مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای وزن مخصوص کمتر از 800 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.

بتن سبک غیرسازه ای باوجود وزن مخصوص کم، مقاومت فشاری آن درحدود 0.35 الی 7 مگاپاسکال میباشد.

2.     بتن سبک سازه ای

بتن سبک سازه ای دارای مقاومت و وزن مخصوص کافی میباشد به گونه ای که کاربرد آن در اعضای سازه ای مجاز شمرده میشود.

این بتن دارای وزن مخصوصی بین 14 تا 19 کیلونیوتن بر مترمکعب بوده و حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز برای آن 17 مگاپاسکال میباشد.

3.     بتن سبک متوسط

بتن سبک متوسط ازلحاظ وزن مخصوص و مقاومت فشاری در محدوده ای بین بتنهای سبک سازه ای و غیر سازه ای قرار دارد.

مقاومت فشاری بتن سبک متوسط بین 7 تا 17 مگاپاسکال و جرم مخصوص آنها 8 تا 14 کیلونیوتن بر مترمکعب میباشد.

بتن-سبک-با-سنگدانه-های-سبک

بتن-سبک-با-سنگدانه-های-سبک

نکات قابل توجه برای بتن سبک

بتن سبک اغلب به عنوان جایگزین مناسب و یامکمل بتن معمولی و بمنظور کاهش وزن ساختمان بکار میرود.

هرچند مقاومت فشاری آن درمقایسه با بتن معمولی مقدار کمتری است.

بتن سبک ممکن است تماما ازسنگدانه های سبک ویا بنا به دلایلی خاص، از مخلوطی ازسنگدانه های معمولی و سبک ساخته شود.

کارایی بتن تازه سبک، نیاز به توجه خاصی دارد، زیرا سنگدانه های سبک دارای روانی زیاد، تمایل به جدا شدن و شناور شدن دارند.

بنابراین لازم است درطرح مخلوط بتن سبک حداکثر اسلامپ بتن محدود شده و از ماده افزودنی حباب هواساز استفاده شود تابدون جداشدگی سنگدانه ها و آب انداختگی بتن، کارایی مورد نظر حاصل گردد.

همچنین باید بدانیدکه بتن سبک درمقایسه با بتن معمولی رطوبت بیشتری را ازخود عبور میدهد.

بنابراین دارای جمع شدگی ناشی از خشک شدن و خزش بیشتری هستند که باید درطرح مخلوط بتن مدنظر قرار گیرد.

مصالح سبک برای کاربرد در بتن سبک

مصالح سبک به مصالحی اطلاق میشود که وزن مخصوص انهااز نمونه های مشابه کمتربوده واستفاده ازآنها به کاهش وزن کلی ساختمان بیانجامد.

انواع سبک دانه هایی که به عنوان مصالح در ساختار بتن سبک استفاده میشود:

سبک دانه های طبیعی

سبک دانه های طبیعی مانند دیاتومه ها، سنگ پا، پوکه سنگ، خاکستر، توف که بجز دیاتومه ها بقیه آنهامنشاﺀ آتشفشانی دارند.

این نوع سبک دانه ها معمولا بدلیل اینکه فقط در بعضی ازمناطق یافت میشوند به میزان زیاد مصرف نمیشوند.

ازانواعی پوکه معدنی سنگی که ساختمان داخلی آن ضعیف نباشد بتن رضایت بخشی باوزن مخصوص 700 تا 1400 کیلوگرم بر مترمکعب تولید میشود.

که خاصیت عایق بودن آن خوب میباشد اما جذب آب و جمع شدگی آن زیاد است . سنگ پا نیز دارای خاصیت مشابه است.

سبک دانه های مصنوعی

سبک دانه های مصنوعی این سبک دانه ها به چهار گروه تقسیم می شوند.

گروه اول : جوشهای صنعتی ( سبکدانه های کلینکری) می باشند.

گروه دوم : از سرد نمودن و منبسط شدن دوباره کوره آهن گدازی به طریقی مخصوص بدست می آید.

گروه سوم : که باحرارت دادن و منبسط شدن خاک رس، سنگ رسی، سنگ لوح، سنگ رسی دیاتومه ای، پرلیت، اسیدین، ورمیکولیت بدست می آیند.

گروه چهارم : مخلوطی ازخاک رس با زباله خانگی و لجن فاضلاب پردازش شده رامی توان بصورت گندوله درآورد.

تا باپختن درکوره تبدیل به سبک دانه شود ولی این روش هنوز بصورت تولید منظم درنیامده  است.

سنگدانه-برای-بتن-سبک

سنگدانه-برای-بتن-سبک

مشاوران مجموعه ای آر بی کریت همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

شما می توانید پیش از تصمیم گیری اجرایی برای پروژه خود از خدمات مشاوره کارشناسان فنی ای آر بی کریت نهایت استفاده را ببرید.

همین حالا تماس بگیرید. شماره تماس 44 565 440 021 و تلفن همراه 07 07 637 0937


مجموعه مشاور ای آر بی کریت مشاور تخصصی بتنملاتافزودنی های شیمیایی بتن و ملات و مواد شیمیایی ساختمان، به عنوان یکی از تخصصی ترین مشاوران بتن، به مشاوره بتن پیمانکاران ابنیه و سازه های بتنی مانند سد و پل و … می پردازد. همچنین این مجموعه در راستای خط مشی حرفه ای خود به مشاور بتن و ملات در کارخانه های بتن آماده، قطعات بتنی آماده پیش ساخته، سنگ های مصنوعی، بلوک های سیمانی و قطعات بتنی دکوراتیو تبدیل شده است.

بتن ترکیبی است از سنگدانه، سیمان، آب و اندکی شعور. 

پدر بتن ایران زنده یاد استاد بزرگوار دکتر مهدی قالیبافیان 
×