خدمات مشاوره فنی و تخصصی

23 مهر 1397

الیاف طبیعی سلولزی

الیاف طبیعی سلولزی قابل کاربرد در بتن مقدمه باتوجه به ورود الیاف سلولزی به صنعت بتن جهان در دودهه اخیر، تلاشهایی بمنظور گسترش استفاده از آن در پروژه های داخل کشور صورت گرفته اما به دلیل عدم شناخت کافی، نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می شود. امروزه استفاده از الیاف سلولزی بدلیل تاثیر مثبت آن ها بر خواص بتن مورد توجه قرار گرفته است. طیف وسیع الیاف و دسته های متفاوتی که ازنظر جنس، هندسه و نحوه تولید میتوان برای آنها قائل شد. باعث شده بتن های الیافی هم خواص گسترده و متنوعی به خود بگیرند. کاربرد […]
23 مهر 1397

دوام بتن

دوام و پایایی بتن دوام بتن و پایایی بتن در واقع عمر خدمت دهی بتن و سازه بتنی می باشد. از آنجاکه دوام تحت یک مجموعه شرایط، لزوما به معنای دوام تحت مجموعه شرایط دیگری نمی باشد، به همین دلیل متداول است هنگام تعریف دوام یا پایایی بتن اشاره ای کلی به محیطی که در آن دوام یا پایایی بتن تعریف می شود نیز می گردد. تا کنون طراحان سازه های بتنی بیشتر به مشخصات مقاومتی این کامپوزیت فوق العاده، علاقه مند بودند ولی به دلایل گوناگون آنها اکنون می باید برای دوام بتن نیز اهمیت ویژه ای قائل شوند. […]
23 مهر 1397

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم معمولاً در هوای گرم، قبل از آنکه بتن تازه مقاومت کافی بدست آورد، تبخیر سریع آب منجر به تشدید ایجاد ترکهای جمع شدگی خمیری در بتن میشود. توصیه شده است که تبخیر آب بتن از نیم کیلوگرم بر مترمربع سطح در ساعت تجاوز نکند. بتن تازه ریخته شده باید در برابر تابش آفتاب و وزش باد محافظت شود و عمل آوری بلافاصله پس از پرداخت سطحی بتن شروع شود. مراقبت از بتن در هوای گرم روش پیچیده ای نیست، بلکه نیاز به رعایت برخی ملاحظات ساده دارد تا اثرات منفی دمای زیاد هوا و دمای […]
23 مهر 1397

بتن سبک

بتن سبک با سنگدانه سبک مقدمه کم کردن وزن مخصوص بتن و ساختن بتن سبک موضوعیست که همواره ذهن دست اندرکاران صنعت ساختمان رابه خود مشغول کرده و منتج به تولید واختراع بتن سبک شده است. سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت میباشد. نیازگسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده ازروشها و مصالح جدید بمنظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمرمفید ونیز مقاوم نمودن ساختمان دربرابر زلزله رابیش ازپیش مطرح کرده است.   تعریف بتن سبک بتن سبک عبارت است از بتنی که […]
×