6 تیر 1397
تست اسلامپ بتن بر روی بتن تازه

آزمایش اسلامپ

آزمایش اسلامپ برای بتن تازه تعریف اسلامپ آزمایش اسلامپ ابزاری برای ارزیابی روانی بتن یا شُلی و سفتی آن تازه است. از آزمایش اسلامپ برای بررسی مقدار آب مناسبی که به مخلوط بتن باید افزوده شود مورد استفاده قرار می گیرد. این سنجش از سری سنجش‌های بتن تازه یا تر می‌باشد. این آزمایش معمولاً با نام‌های مخروط بتن یا روانی اولیه بتن شناخته می‌شود. بر طبق تعریف ACI روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده برای جریان یافتن است. کلمه کارایی به سهولت در ریختن‌، قابلیت تراکم‌، سهولت در پرداخت بتن و مقاومت در برابر جدا شدگی اطلاق می‌شود. یکی از این آزمایشات برای […]

×